Dr. Öğr. Üyesi Nevin KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Nevin KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Nevin KILIÇ

Biyografi

1967 Eskişehir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de, lisans ve yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde (1989, 1995), doktora derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Örgütsel Davranış programında tamamladı (2008).  Alanda trafik psikolojisi konusunda uzmanlaştı.  Doktora derecesini aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde çalışmaktadır.  Bölümün kuruluşunda görev almıştır. Akademik çalışmalarını trafik psikolojisi ve endüstri-örgüt psikolojisi alanında sürdürmektedir.

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
2008
İngilizce İşletme Bölümü Örgütsel Davranış
Marmara Üniversitesi

Doktora

1995
Sosyal Psikoloji
Orta Doğu Teknik Ü.

Yüksek Lisans

1989
Psikoloji
Orta Doğu Teknik Ü.

Lisans

Akademik Unvanlar
2011
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Psikoloji

Yardımcı Doçent

2008
Haliç Üniversitesi
Endüstri Psikolojisi

Yardımcı Doçent

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Vahide Ulusoy Gökçek 2016). Duygu İsimlendirme Hazırlamasının ve Bağlanma Stillerinin Sözlüksel Karar Verme Performansı Üzerindeki Etkisi
 • Yasemin Kılıç- 2017. Cinsel İstismar Mağduru Olan ve Olmayan 11 ve 18 Yaş Arasındaki Bir Grup Kız Çocuğun Sosyo Demografik Özellikler ve Psikolojik Belirtiler Bakımından Karşılaştırılması
 • Ayşe Korkut - 2017. Engelli Bakım ve rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Bakım Elemanlarının Bağlanma Yönelimleri, Stresle Başaçıkma Tarzları, Sosyal Destek Algıları, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Demografik Özelliklerin Tükenmişlik ile İlişkisi
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • İmamoğlu, E. Olcay ve Kılıç, Nevin (1999), A social psychological comparison of the Turkish elderly residing at high or low quality institutions. Journal of Environmental Psychology. 19, 231– 242.
 • DURAK BATIGÜN AYŞEGÜL,KILIÇ NEVİN (2011). İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasımdaki İlişkiler/The Relationships between Internet Addiction, Social Support, Psychological Symptoms and Some Socio-Demographical Variables. Türk Psikoloji Dergisi/ Turkish Journal of Psychology, 26(67), 1-10.,
 • Solak. S.; Yıldız. U.; Sungur, E.; Kılıç, N.; Altınışık, U.; Mert, E. ve İnal, M. (2013). Trafik Güvenliği Dersi İçin E-Öğrenme İçeriği Geliştirme Ve Sunma Deneyimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education and Teaching, 2(3), 281-28
 • AKSU FUNDA,Bekiroğlu Berra,Dindar haşlak Fadime,KILIÇ NEVİN,SALTUKOĞLU GAYETATAR ARKUN,ZEKİOĞLU AYLİN (2017). İki Boyutlu Beden İmgesi Ölçeği’nin Genel Örnekleme Uyarlanması, Psikometrik Özelliklerin Madde Cevap Kuramı ile İncelenmesi ve Cinsiyet farklılıklarının karşılanması. Reseracher: Social science Studies, 5(IV), 21-40. (Yayın No: 3823378)
 • TATAR ARKUN,SALTUKOĞLU GAYE,AKSU FUNDA,Dindar Haşlak Fadime,ZEKİOĞLU AYLİN,KILIÇ NEVİN,Bekiroğlu Berra (2017). İki Boyutlu Beden İmgesi Ölçeği’nin Genel Örnekleme Uyarlanması, Psikometrik Özelliklerinin Madde Cevap Kuramı ile İncelenmesi ve Cinsiyet Farklılıklarının Karşılaştırılması. Researcher Social Science Studies, 5(4), 21-40., Doi: 10.18301/rss.502 (Yayın No: 4245387)
 • Vatansever, Ç , Kılıç, N , Dinler, G . (2018). Çalışanların Sürdürülebilirlik Davranışları ve Sürdürülebilir Çalışma Yaşamı için İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’den İki Kesit. Istanbul Management Journal, 29 (85), 7-39. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuiieyd/issue/42837/517785
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Kılıç, Nevin ve Tatar, Arkun (2009). Development of A Job-Stress Measurement Scale by Using Confirmatory Factor Analysis - A Validation Study. 11th European Congress of Psychology, 7 – 10 July 2009, Oslo, Norway. Poster Presentation.
 • Sahin, N., Durak, A. ve Dur-Kılıç N. (1994). Preschooler learning of clock displays from television. 23 rd International Congress of Applied Psychology, July 17- 22, Madrid.
 • Işık, İ.; Kılıç, N.; Vatansever, Ç. Ve Sungur, E. (2911). Evaluating and modelling safety culture. XIX. World Congress on Safety and Health at Work. September 11-15, 2011, İstanbul-Türkiye. Poster Presentation.
 • Saltukoğlu, G., Aksu, F., Tatar, A., Kılıç, N., Çankırı, K., Güler, H., & Alpyürek, N. (2012). Development of Two Dimensional Body Image Scale, Investigation of Psychometric Properties by means of Item Response Theory and Comparison of Gender Differences. 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), 28 Haziran-1 Temmuz 2012, Ankara, Türkiye.
 • Kılıç, N., Yılmaz, C., Tatar, A., Saltukoğlu, G., Yıldız, E. E., Koyuncu, G. Ş., Bekçi, S. B. (2012). Development of Job Satisfaction Scale for Academic Personnel by Item Response Theory. 2nd New Trends on Global Education Conference, 24-26 September 2012, Kyrenia, North Cyprus.
 • Solak, S.; Yıldız, U.; Sungur, E.; Kılıç, N.; Altınısık, U.; Mert, E. ve İnal, M. (2013). Trafik güvenliği dersi için e-öğrenme içeriği geliştirme ve sunma deneyimi. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications 2014. Antalya, Türkiye.
 • Kılıç, Nevin ve Sungur, Elif (2014). Attitudes toward seat belt use and traffic locus of control among turkish undergraduate students. 28th International Congress of Applied Psychology, 8-13 Temmuz 2014, Paris, Fransa.
 • Kılıç, Nevin, Vatansever, Çiğdem ve Astar, Melek (2017). Life Values, Environmental Attitudes and Environmental Behaviors of Employees: Turkish Sample. International Psychological Applications Conference and Trends (INPACT), 29 Nisan- 1Mayıs 2017, Budapeşte- Macaristan
 • Kılıç, Nevin ve Yasak, Yeşim (2017). Drivers' Angry Thoughts and Their Traffic Behaviors. 15th European Congress of Psychology, 11-14 Temmuz 2017 Amsterdam, Hollanda.
 • Kılıç, N., Bekiroğlu, B., Özdemir, H., & Tatar, A. (2019). A descriptive approach to mobbing: the role of self esteem and body image at work. International Psychological Applications Conference and Trends, 4-6 May, Zagreb, Croatia.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Kılıç, Nevin ve Yasak, Yesim (2010). Trafik ve Gestalt: Ben Trafikteyim, Trafik Benim İçimde. Poster Bildiri. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy-Mersin.
 • Durak-Batıgün, Aysegül ve Kılıç Nevin (2010). İnternet Bağımlılığı: Bağımlılık oranları, kullanım amaçları, ilgili sosyo-demografik ve psikolojik değiskenler. Sözel Bildiri. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy-Mersin.
 • Kılıç, Nevin ve Vatansever, Çiğdem (2009). Trafik Güvenliği İs Güvenliğine Dahil mi? İs Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu. 23-25 Ekim 2009, İstanbul.
 • Kılıç, Nevin (2008). Sirketlerde Trafik Güvenliği Uygulamaları ve Sürücülerin Trafik İhlal Davranısları. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 3-5 Eylül, 2008, İstanbul.
 • Kılıç, Nevin (2008). Sirketlerde Güvenlik İklimi ve Sürücü Davranısları. Panel Bildirisi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi. 3-5 Eylül, 2008, İstanbul.
 • Kılıç, Nevin ve Uluğ, Nuray (2002). Trafik İhlallerine yönelik tutumlar. Uluslararası 1. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi. 8-12 Mayıs, 2002, Ankara.
 • Kılıç, Nevin (2002), Sehiriçi öğrenci ve personel tasımacılığı sektöründeki sirketlerde trafik güvenliği konusuna verilen önem derecesinin servis sürücülerinin trafik davranısları üzerindeki etkisi. Poster bildiri. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül 2002, ODTÜ- Ankara.
 • Uluğ, Nuray, Kılıç Nevin ve Diğ. (2002). Hız ihlali nedeniyle ehliyetleri alıkonulan sürücülerin demografik özellikleri, ihlal nedenleri ve hız davranısına yönelik tutumları. Panel bildirisi. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül 2002, ODTÜ- KKM, Ankara.
 • Kılıç, Nevin (2002). Trafikte ihlal davranısları, ihlallere yönelik tutumlar ve psikoteknik değerlendirme. Panel bildirisi. XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 5-8 Haziran 2002, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kılıç, Nevin (2001). Psikoteknik değerlendirme uygulamalarında etik ilkeler ve denetim sorunu. I. Ulusal Psikoloji Kurultayı, 8-9 Aralık, 2001, Ankara.
 • Kılıç, Nevin ve Uluğ, Nuray (2000). Trafik ihlallerine yönelik tutumlar: Bir ön çalısma. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri. 19-22 Eylül 2000, Atatürk Kültür Merkezi – İzmir.
 • KILIÇ NEVİN,VATANSEVER ÇİĞDEM (2014). Farklı Liderlik Tarzları Güvenlik İklimini Nasıl Etkiliyor?. 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 292-301.
 • Yasak, Yeşim; Kılıç Nevin ve Öner-Özkan, Bengi (2016). Türkiye’deki Yol Kullanıcıları Gözüyle Trafik ve Ulaşımın Anlamı-2. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, 17-19 Kasım 2016, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Diger Bildiriler
 • Kılıç, Nevin (2018). “Trafik Psikolojisi bulgularının topluma aktarılma yolları: Son yirmi yılda ülkemizde yapılanlar ve yapılamayanlar. Panel Bildirisi. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım 2018, TED Üniversitesi, Ankara.
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Kılıç, Nevin ve Vatansever, Çiğdem (2017). Çalışanların “Yeşil” Tutum ve Davranışları ile Yaşam Değerleri İlişkisi. Değerli İnsana Değerli Çalışmalar: Yaşam Değerleri Üzerine Araştırmalar. Editörler: Doç. Dr. Tülay Turgut ve Prof.Dr. Murat Çinko. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. I. Baskı- Ocak, 2017.
 • Diger kitaplar
 • KIlıç, Nevin 2011). Trafik Güvenliği İklimi ve Filo Yönetimi. Testi Kırılmadan: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önleyici Yaklaşım. Çiğdem Vatansever ed.). Açık Radyo Kitapları, TEM Yapım Yayıncılık, İstanbul .
Projeler
 • “İnternet Bağımlılığı: Kisilik özellikleri, psikolojik belirtiler, sosyal destek ve iliskili bazı sosyo-demografik değiskenler açısından bir inceleme” Baslıklı TÜBİTAK Hızlı Destek Programı kapsamında fonlanmıs olan çalısma (2009).
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
2 Sosyal Psikoloji Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
2 Kültürlerarası Psikoloji Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
2 Environmental Psychology Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
2 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
3 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
3 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Uygulamaları Lisans
3 Trafik Psikolojisi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İletişim Becerileri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
2 Sosyal Cinsiyet Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu